cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 07/12/2021

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:00 HEUNG-A AKITA 8 141 12447 STAR,SKY LH GREEN PORT HONG KONG CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
00:30 HAIAN PARK 7.80 144.83 12649 HA17,19 LH HAI AN HONG KONG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
02:00 PACIFIC EXPRESS 8.60 128.53 11117 HA17,19 LH NAM HAI VUNG TAU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
02:00 MORNING VINAFCO 8.50 115.02 8721 HC44,HC54 LH CHUA VE DA NANG CTY CP VTB VINAFCO
02:30 VINH HIEN 68 (SB) 2.80 79 3940.20 FR CANG 128 GIA DUC THUY NGUYEN CTY TNHH TM & VTB HAI DUONG
02:30 JARU BHUM 8.70 172 19949 TP2,3,800KW LH NAM DINH VU CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
02:30 UNI-ACCORD 8.80 165 15511 HP008,DV9 LH VIP GREEN PORT TAIWAN CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
03:00 TAN CANG A8 4.30 30.50 55.91 LH HICT THAI BINH CTY CP HANG HAI TAN CANG MIEN BAC
03:00 TAN CANG 62 4.80 32 314.30 LH HICT THAI BINH CTY CP HANG HAI TAN CANG MIEN BAC
03:00 ALS CLIVIA 9.50 262.07 51570 TC86,62,A8,1500KW LH HICT CHINA HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION
04:30 SOL PROMISE 9.60 182.52 23845 TP2,3,1280HP LH NAM HAI DINH VU HONG KONG CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
04:30 OSLO TRADER 8.40 172 23428 K1,44,1200KW LH TAN VU CHINA CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
04:30 EVER CALM 9 172 22217 HP008,DV9 LH NAM HAI DINH VU CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
05:00 VU GIA 668 5.10 79.80 3187 LH HOANG DIEU KHANH HOA CTY TNHH VTB VU GIA
06:00 NGOC LAN 19 5 79.93 3184 LH VAT CACH LONG AN CTY TNHH VTB LAN PHUONG
06:30 VIETSUN FORTUNE 7 117 7990 689,BD2 LH CANG 128 SAI GON CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP
06:30 PREMIER 8.60 143.80 12473 HA17,19 LH PTSC DINH VU SAI GON CTY CP HANG HAI VSICO
06:30 STARSHIP LEO 9 172.13 23927 HP008,DV9 LH VIP GREEN PORT CHINA VOSA HẢI PHÒNG.
08:30 SITC LIANYUNGANG 7.60 143 12716 689,VD2 LH TAN CANG 189 CHINA SITC VIETNAM
11:00 VTT 39 (SB) 2.30 79.80 3894 VC VIET NHAT DIEN CONG CTY TNHH DICH VU VTB BINH MINH

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

07:30 GAS EMPEROR 5.30 105 4999 CL15,18 SC EURO DINH VU DAI HAI CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

03:30 LILA BHUM 7.70 135.90 10901 HA17,19 LH THAILAND CANG 128 VNT LOGISTICS HAI PHONG
03:30 SOUL OF LUCK 8.90 168.05 21519 K1,HC44 LH SINGAPORE TAN VU HOI AN COMPANY LTD
04:00 STAR EXPLORER 8.71 141 12265.36 ST,SK LH HONG KONG GREEN PORT VOSA HẢI PHÒNG.
04:30 JIN SHUN HE 7.20 205.51 28370 TC86,DT LH CHINA HICT CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
05:30 AN PHU 15 7 117.40 9939.07 HA17,18 LH THANH HOA PETEC CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
05:30 MILD CHORUS 8.90 147.90 13293.80 HA17,19 LH HONG KONG NAM HAI DINH VU CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
05:30 JT GLORY 9.10 175.54 23465 TP2,3,HA17 LH CHINA NAM DINH VU CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
05:30 SAN LORENZO 9.50 172 21454 DT,44,800KW LH MALAYSIA TAN VU CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
07:30 WAN HAI 105 8.10 144.10 11500 HC36,44 LH HONG KONG TAN VU CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
07:30 HAIAN TIME 9 161.85 18055 TP3,K1 LH SAI GON HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
07:30 EVER PEARL 9.20 181.76 19308.85 HP008,DV9,970KW LH TAIWAN VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
07:30 CNC NEPTUNE 8.10 172 22081 TP2,3,HA17 LH DA NANG NAM DINH VU CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
08:00 MINH TIEN 88 (SB) 4.70 79.80 3655 LH QUANG NGAI CANG 128 CTY TNHH VTT MINH TIEN
09:00 NAM KHANH 68 4.90 79.80 3944 LH LONG AN TU LONG CTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
09:00 THUY AN 26 3.90 69.75 1986.60 LH QUANG NAM NAM NINH CTY TNHH HANG HAI TRUONG NAM
09:30 OPEC CAPRI 5.50 96 2740 CL15,18 LH THANH HOA EURO DINH VU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
09:30 YM HEIGHTS 6.90 168.80 19104 689,699,750KW LH DA NANG NAM HAI DINH VU CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
10:00 AN VINH 18 3.50 69.86 1981.10 LH KHANH HOA NAM NINH CTY TNHH VTB AN VINH
10:30 BLUE OCEAN 02 6.20 96.72 4936 HC28,46 LH NGHI SON VIET NHAT CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
11:00 NAM PHAT QUEEN 4.80 79.99 3242.40 LH LONG AN NAM NINH CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:00 OCEAN 29 6.80 106 7165 HC46,54 LH SINGAPORE HOANG DIEU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:00 HOANG GIA 45 5 79.80 3100 LH AN GIANG QUYNH CU CTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
13:00 AN HUNG 45 3.60 78.63 3293.10 LH CAN THO TLVC CTY CPVT AN HUNG
14:00 UNIEVER 7.70 119.82 12126 DX1,CL15 LH SAI GON DOAN XA CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
15:00 BACH LONG 2.60 30.56 17.97 LH BACH LONG VI BEN BINH TONG DOI TNXP HAI PHONG
16:00 HUA KAI 6.50 113 6819 BD2,DX1 LH HONG KONG NAM HAI CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

09:00 THANH LIEM 08 5.20 78 3234 LH SAI GON HAI DUONG
09:00 THANH TRUNG 36 4.50 74.50 2656 LH QUANG NGAI HAI DUONG
09:00 DUC VIET 568-18 4.90 79.80 3146.90 LH VUNG TAU HAI DUONG
11:00 THANG LOI 36 (SB) 5.20 69.15 2693 LH VUNG TAU HAI DUONG
13:00 BP05-01-01 & BP27-01-06 1.46 35.10 0 LH DT HONG HA F0 VA NGUOC LAI
13:00 BP27-01-07 & BP29-01-07 1.46 35.10 0 LH DT HONG HA F0 VA NGUOC LAI
09:00 THUAN HAI 36 4.60 79.80 3177 LH NHA TRANG HAI DUONG
02:30 THUAN PHONG 18 (SB) 5.50 79.90 5979 LH SAI GON HAI DUONG
06:00 TRUONG AN 02 (SB) 6 79.86 4856 LH TRUONG AN CUA LO