cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 20/08/2019

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:30 OCEANUS 9 4.20 99.90 5054 CL15,ASC68 LH BEN CANG EURO DINH VU CHINA FGAS PETROL., JSC
05:00 STAR 02-BLC 5.35 78.63 3233 LH LE QUOC CAN THO CTY CP TRUONG THANH
06:30 SITC TIANJIN 7 145.12 12598 BD02,HL689 LH TC 189 CHINA SITC VIETNAM
08:00 ZAMBALES 5.50 119.51 5164 HC45,54 LH CHP SAI GON VOSA HẢI PHÒNG.
08:00 MANH THANG 69 (SB) 2.80 79.80 3449.90 VC VIET NHAT HAI DUONG CTY CP DONG TAU BIEN BAC
08:00 PHUC THAI 6.50 129.52 8271 HC54,36 LH CV CUA LO CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
09:00 HUNG KHANH 86 (SB) 2.20 79.10 3219 CT VAT CACH QUANG NINH CTY CP THUONG MAI HUNG KHANH
10:00 VT THANH CONG 168 (SB) 5 79.23 3270 LH BEN LAM DONG NAI CTY CP VAN TAI BIEN 68
10:30 HONGKONG VOYAGER 7.50 147 15219 DV6,9 LH DV(CP) HONG KONG CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
11:00 COSCO EUROPE 11 340 109968 TCA18,TC86,DT,TNK1 LH HICT CHINA CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
13:00 TOAN PHAT 68 5.20 79.90 3195 LH VAT CACH CAN THO CTY TNHH SXTM VA DV THANG PHAT
14:00 PROSPER 8 119.16 8515 HC34,36 LH CV SAI GON CTY CP HANG HAI VSICO
14:30 XUTRA BHUM 8 194.90 30832 TP03,HA35 LH NAM DV CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
14:30 HAIAN PARK 8 144.83 12649 HA17,19 LH HAI AN DA NANG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
14:30 MARCARRIER 6.50 142.70 12788 HA17,119 LH NHDV CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
14:30 KMTC PUSAN 7.50 168.57 21054 TC01,DV9 LH DV(CP) CHINA CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
14:30 BAOHANG 7.50 159.59 17221 HL689,699,BD02 LH NHDV CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:00 FORTUNE NAVIGATOR 7.10 119.10 8515 HC36,46 LH CV SAI GON CTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
16:30 RATANA THIDA 8.60 151 15027 HL689,699,HA17 LH NAM DV CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
16:30 PROSPER. 7.80 174.93 22198 ST,SK,HA17 LH VIPG.PORT TAIWAN CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
19:00 LP HARMONY (SB) 3 96.50 5585 FR01,02,03 LH NMFR HA TINH CTY TNHH VTB LE PHAM
20:30 RHL ASTRUM 8.30 176.91 23640 HA17,19.35 LH PTSC DV HONG KONG CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
22:30 SITC LIANYUNGANG 8.30 143 12738 DV6,9 LH DV(CP) CHINA SITC VIETNAM

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

10:30 HAI LONG 01 (SB) 3.60 68 1416.40 VC TLVC VIET NHAT CTY CP TAP DOAN THIEN MINH DUC
13:00 SON LOC 09 1.50 78.68 3126 VC CHP VAT CACH CTY TNHH DV VTSB SON LOC

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

01:30 KMTC PUSAN 7.30 168.57 21054 DV9,TC01 LH HONG KONG DV(CP) CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
01:30 APOLLO PACIFIC 5 101.98 2995.80 CL15,ASC68 LH VUNG ANG BEN CANG EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
01:30 SITC LIANYUNGANG 8.10 143 12738 DV6,9 LH HONG KONG DV(CP) SITC VIETNAM
02:00 PROSPER 8.10 119.16 8515 HC34,36 LH SAI GON CV CTY CP HANG HAI VSICO
03:30 VIETSUN PACIFIC 6.80 124.12 7057 HA17,19 LH SAI GON C128 CTY TNHH LE PHAM
03:30 VENUS 09. 5.20 99.60 4319 CL15,ASC68 LH CHINA BEN CANG EURO DINH VU CTY CP DAU KHI FGAS
04:00 PACIFIC EXPRESS 7.20 128.53 11117 DX01,BD02 LH SAI GON NAM HAI CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
06:00 LE SHUN 9.10 169 22284 QN MALAYSIA HA LONG CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
08:30 GAS EMPEROR 5.50 105 5599 LH CHINA BG FGAS PETROL., JSC
09:30 BIEN DONG STAR 7 120.80 9108 HC34,45 LH HONG KONG DV(CHP) DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
11:00 GREAT DOLPHIN 6.60 115 7695 LH CHINA HON DAU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:00 LONG CHAU 02 3.80 88 2711 VC HAI DUONG BACH DANG TONG CONG TY XAY DUNG DUONG THUY - CTCP
13:30 TRONG ANH 45 4.65 69.85 1950 LH HON KHOI VAT CACH CTY CP VTB NAM THANH
14:30 AN BINH 18 5.70 90.72 4374.30 LH INDONESIA BG CTY CPTM DUC THO
15:30 SITC JAKARTA 7.80 171.99 22052 DV6,9,TC01 LH THAILAND DV(CP) SITC VIETNAM
15:30 HYUNDAI HARMONY 7.70 161.85 18054 DV9,TC01 LH CHINA DV(CP) SITC VIETNAM
15:30 SKY PRIDE 6 142.70 13006 HC45 LH HONG KONG DV(CHP) DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
15:30 TM-HAI HA PETRO 6.20 104 4813 HL689,BD02 LH NGHI SON BEN CANG XANG DAU 19 - 9 CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:30 PETROGAS 05 4.30 62 1041.54 LH VUNG TAU TD TH.LY FGAS PETROL., JSC
17:30 EVER PRIDE 7.45 181.76 19308 ST,SK,HA17 LH CHINA VIPG.PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
18:00 RIVERTEC 8.10 179.90 32922 DT,HC28,45 LH NGHI SON CHP CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
18:00 XIN DA QIANG 7.90 153 16957 DT,HC43 LH CHINA CHP CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
18:00 VICTORIA 19 6.20 91.94 5195 HA17,19 LH HA TINH CANG CA HL CTY CP VT 1 TRACO
19:30 LANTAU BEE 8 142.70 12791 HA17,19 LH CHINA NAM DV CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
20:30 E.R.KOBE 12.40 277 68196 TCA18,86,DT LH SINGAPORE HICT S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

12:00 THUY AN 16 2.60 79 2671.50 LH QUANG NAM CHINFON
06:00 KHANH NGOC 18 2.40 69.93 1914 LH HAI DUONG QUANG NINH
07:30 AN PHAT 186 (SB) 3.50 69.90 1948 LH CHIN FON KY HA
17:00 THANH DAT 28 (SB) 3 79.80 3165 LH DUNG QUAT HAI DUONG
18:00 MINH KHANH 28 (SB) 4 71.49 3352 LH VINH LONG HAI DUONG