cảng vụ Hồ Chí Minh

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 20/08/2019

Kế hoạch điều động tàu ngày 20/08/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến VT Thời gian rời VT Đại lý Tuyến luồng
1 * PHU QUOC 8 VIET NAM KG 57779 255 484 43.76 2.4 NIL 1BSHELL 02:00 02:00 TU TUC SOAI RAP
2 * TUAN CUONG 88 VIET NAM XVLJ9 1599 3140 79.60 5.0 DA VOI 2995 CG-04 02:00 02:00 TU TUC SG-VT
3 * CARDIFF TRADER MALTA 9HA3356 25703 33740 208.30 8.6 CONTAINER 9389 BN_PH 1 02:30 02:30 TAM CANG JSC SG-VT
4 * GLORY OCEAN VIET NAM XVUV 8489 12806 134.85 7.7 XANG DAU 10486 NEO VT 03:00   K.MAR CORP  
5 * WAN HAI 282 SINGAPORE 9VJM6 17609 24116 182.80 9.7 CONTAINER C.LAI 1 03:00 03:00 CTL MARITIME SG-VT
6 * CSCL SANTIAGO HONGKONG VREP3 26404 34246 208.90 10.3 CONTAINER 17118 C.LAI 3 04:00 04:00 SAFI SG-VT
7 * DAI DUONG QUEEN VIET NAM 3WEF9 6503 10034 113.70 8.6 PHAN HHOC 3700 B20NR 04:30 04:30 VOSCO SG-VT
8 ADVANTAGE PANAMA H3OU 7816 10645 127.02 7.3 XI MANG 9667 NEO VT 06:00   CALM SEA CO., LTD  
9 BIEN DONG FREIGHTER VIET NAM 3WNU 5725 7000 124.80 6.5 CONTAINER 1424 K12B 06:00 06:00 VLC SG-VT
10 MEKONG 09 VIET NAM LA 06983 1634 2907 76.10 3.2 CONTAINER 600 BEN XL7 08:00 08:00 GMD SHIPPING SG-VT
11 PHUONG NAM 46 VIET NAM 3WXB 1599 3090 79.80 2.9 NIL BP2-HUNG THAI 08:00 08:00 TU TUC GÒ GIA
12 ELA LIBERIA D5BG5 18358 23382 176.91 9.8 CONTAINER 12137 C.LAI 4 09:00 09:00 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
13 THANH LINH 18 VIET NAM XVGF3 999 1981 69.86 2.0 NIL SR-12 09:00 09:00 TU TUC SOAI RAP
14 STARSHIP URSA MARSHALL ISL V7ZR2 20920 23927 172.19 8.0 NIL C.LAI 7 09:26   VITAMAS SG-VT
15 AS COLUMBIA PORTUGAL CQIU6 27971 37929 221.73 9.4 CONTAINER 5634 C.LAI 5 10:00 10:00 GEMADEPT SG-VT
16 PHUC HUNG VIET NAM 3WOE 6195 8300 115.00 7.3 CONTAINER K15C 10:00 10:00 GLS SHIPPING JSC SG-VT
17 YM HARMONY TAIWAN BLIG 15167 19104 168.80 6.8 CONTAINER 293 C.LAI 5 10:00 10:00 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
18 MATSUSHIMA PANAMA 3ENU9 9998 13801 124.56 8.9 SAT THEP 3064 TTD 10:30 10:30 VITAMAS SG-VT
19 STARSHIP URSA MARSHALL ISL V7ZR2 20920 23927 172.19 9.3 CONTAINER 9650 C.LAI 7 10:30 10:30 VITAMAS SG-VT
20 CALA PINGUINO LIBERIA D5MP4 17518 21430 171.99 9.3 CONTAINER 9672 BN_PH 1 11:00 11:00 SAFI SG-VT
21 QUANG MINH 6 VIET NAM XVVX 2551 4374 90.72 6.1 CLINKER 4100 NB-07 11:00 11:00 TU TUC SG-VT
22 TRONG TRUNG 189 VIET NAM XVFH3 1998 3055 83.90 5.0 XANG DAU 2233 CALTEX2 12:00 12:00 CALM SEA CO., LTD SG-VT
23 TRUONG MINH OCEAN PANAMA 3EXS8 8196 13254 136.00 7.4 CAM MI VIEN 9000 NEO VT 12:00   PACIFIC LOGISTICS  
24 MARAN PROGRESS GREECE SVBU6 61677 113874 249.88 15.1 THAN 22500 NEO VT 13:00   HAIVAN SHIP  
25 VIET GAS VIET NAM 3WDV 1683 1600 78.03 4.5 GAS 860 ELF GAS 13:00 13:00 CONSON MARINE CO., LTD SG-VT
26 CIMBRIA LIBERIA A8HJ4 27779 39418 222.17 10.6 CONTAINER 16551 BP7-CL 13:30 13:30 TAM CANG JSC SG-VT
27 KHARIS PEGASUS KOREA D7OI 6379 10102 100.59 8.0 PHAN HHOC 6700 NEO VT 14:00   THORESEN-VINAMA  
28 KMTC NINGBO PANAMA 3FCO6 28467 38985 222.97 8.4 CONTAINER BP6-CL 14:00 14:00 GST CO.,LTD SG-VT
29 TIANJIN HIGHWAY PANAMA 3EDE7 48927 15461 179.99 8.3 OTO 485 SPCT 2 14:00 14:00 GEMADEPT SOAI RAP
30 ATLANTIC OCEAN VIET NAM 3WJZ9 4813 6866 113.00 6.8 CONTAINER K15B 16:00 16:00 GLS SHIPPING JSC SG-VT
31 ULANGA PORTUGAL CQBU 24901 27200 185.00 8.1 CONTAINER 59 C.LAI 1 16:30 16:30 SAIGON SHIP SG-VT
32 * NAM PHAT 02 VIET NAM 3WBL9 1598 3090 79.80 5.0 CLINKER 2887 NEO VT 18:00   TU TUC  
33 * GREAT DIAMOND PANAMA 3EPX3 9366 13938 146.00 7.8 XANG DAU 9989 NEO VT 20:00   VIETSEA  
34 * PHUONG NAM 88 VIET NAM 3WYG 1598 3095 79.80 4.9 CLINKER 2949 NEO VT 20:00   TU TUC  
35 * VINAFCO 28 VIET NAM 3WTG 4914 7040 112.50 7.0 CONTAINER K15C 20:30 20:30 VINAFCO SAIGON SG-VT
36 * TAN CANG FOUNDATION VIET NAM 3WRO 4914 7041 112.50 7.0 CONTAINER 5440 TCHP 01 22:00 22:00 TCSS SOAI RAP
37 * GREEN CELEBRITY PANAMA 3FXL2 17933 21500 172.07 9.0 CONTAINER NEO VT 23:00   VICONSHIP  
Kế hoạch tàu rời cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến rời SG Đại lý Tuyến luồng
1 * JOSCO REAL HONGKONG VRRM8 18885 24559 171.99 6.8 CONTAINER C.LAI 4 00:00 VITAMAS SG-VT
2 * TRUONG HAI STAR 3 VIET NAM 3WMN9 6704 8015 132.60 7.2 CONTAINER 5642 V2 01:30 TU TUC SG-VT
3 * FORTUNE FREIGHTER/XV VIET NAM XVQH 6773 8937 123.57 7.4 CONTAINER 5950 K12B 02:00 VOSCO SG-VT
4 * HAN XIN HONGKONG VRKF4 5799 7380 107.43 6.5 NIL 331 K15 02:00 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
5 * YM IMPROVEMENT LIBERIA A8KS9 16472 22027 172.10 9.5 CONTAINER V3 02:00 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
6 * WAN HAI 232 TAIWAN BKMX 17751 21008 191.45 9.5 CONTAINER C.LAI 1 03:00 CTL MARITIME SG-VT
7 * CAPE NABIL MARSHALL ISL V7XQ6 18257 23518 175.49 9.5 CONTAINER C.LAI 7 05:00 VICONSHIP HP SG-VT
8 * TEAM HOPE MARSHALL ISLANDS V7RP4 22662 37196 186.40 6.5 NIL K15B 05:00 OCEANIC CO.,LTD SG-VT
9 GREAT MIND HONGKONG VRIU3 40913 75474 225.00 10.0 NIL BP3-HUNG THAI 06:00 HAIVAN SHIP GÒ GIA
10 GSL KETA BAHAMAS C6ZM9 26061 30453 195.60 9.5 CONTAINER 7239 BN_PH 1 06:00 TAM CANG JSC SG-VT
11 SM HOCHIMINH KOREA D7SR 16915 21491 168.03 7.4 CONTAINER C.LAI 3 06:00 HAIANTS .,JSC SG-VT
12 COPPER LADY MARSHALL ISLANDS V7A2057 14912 22019 159.90 5.7 NIL K17 07:00 CLIO SG-VT
13 OCEAN HIGHWAY PANAMA H3IE 49212 16733 179.15 8.1 NIL SPCT 1 07:00 GEMADEPT SOAI RAP
14 SOLAR N LIBERIA D5IH3 35581 44053 222.50 9.5 CONTAINER BP7-CL 07:00 SAIGON SHIP SG-VT
15 VISSAI VCT 02 VIET NAM 3WPQ 14851 22502 153.02 4.5 NIL U MAR1 07:00 SOTRAS JSC SG-VT
16 MARITIME 19 VIET NAM 3WKY9 2989 5177 91.94 3.5 NIL K12 08:00 CTY CP DV DL SON DUONG SG-VT
17 PHUONG NAM 46 VIET NAM 3WXB 1599 3090 79.80 2.9 NIL B45 08:00 TU TUC GÒ GIA
18 ST EVER LIBERIA D5MI9 27061 33407 199.93 9.8 CONTAINER C.LAI 5 08:00 VICONSHIP SG-VT
19 TU CUONG 27 VIET NAM NĐ 3286 2999 6090 91.94 3.5 NIL K12C 08:00 GOLDEN SEA CO.LTD SG-VT
20 PHU QUOC 8 VIET NAM KG 57779 255 484 43.76 2.4 XANG DAU 470 1BSHELL 09:00 TU TUC SOAI RAP
21 PROMOTE MONGOLIA JVTY6 6543 8515 119.16 7.2 CONTAINER 6700 V1 09:00 VSICO JSC SG-VT
22 COSMIC 10 INDONESIA PMAL 2996 4986 94.58 3.8 NIL LATACA 09:30 IDC CO.,LTD SG-VT
23 PHUONG NAM 45 VIET NAM XVRP 1599 3149 79.80 2.9 NIL K12C1 10:00 TU TUC SG-VT
24 THANG LOI 09 -ALCI VIET NAM 3WYF 1598 3098 79.80 4.6 THAN 2773 NEO VT 10:00 TU TUC SG-VT
25 NAM PHAT QUEEN VIET NAM 3WCE7 1599 3242 79.99 5.4 THAN 2900 BP3-HUNG THAI 12:00 TU TUC GÒ GIA
26 SITC GUANGXI HONGKONG VROF6 17119 21355 171.99 9.5 CONTAINER C.LAI 7 12:00 SAFI SG-VT
27 WAN HAI 303 SINGAPORE S6DT5 26681 30240 199.90 10.5 CONTAINER C.LAI 5 13:00 CTL MARITIME SG-VT
28 LUCKY SOURCE SINGAPORE 9V5292 32505 53411 190.00 7.5 NIL TAN.T.2 14:00 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
29 NHA BE 10 VIET NAM XVEC7 4760 7958 108.00 5.0 NIL 4BSHELL 14:00 VITACO SAIGON SG-VT
30 CARDIFF TRADER MALTA 9HA3356 25703 33740 208.30 9.4 CONTAINER 9268 BN_PH 1 14:30 TAM CANG JSC SG-VT
31 VTC PHOENIX VIET NAM 3WXR 14851 22695 153.20 6.0 NIL HL2 14:30 HAIVAN SHIP SG-VT
32 * KONSTANTINOS PANAMA 3FWM2 25503 43222 185.06 11.0 GAO 38600 BTL6/8 17:00 OCEANIC CO.,LTD SG-VT
33 * VIETSUN INTEGRITY VIET NAM XVPI9 6704 8015 132.57 7.2 CONTAINER 7000 K15C 19:00 VIETSUN SG-VT
34 * WAN HAI 282 SINGAPORE 9VJM6 17609 24116 182.80 9.5 CONTAINER 6926 C.LAI 1 19:00 CTL MARITIME SG-VT
35 * BIEN DONG FREIGHTER VIET NAM 3WNU 5725 7000 124.80 6.7 CONTAINER K12B 20:00 VLC SG-VT
36 * YM HARMONY TAIWAN BLIG 15167 19104 168.80 8.8 CONTAINER C.LAI 5 20:30 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
Kế hoạch tàu di chuyển
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Từ Vị trí neo đậu Đến Giờ dời Đại lý Tuyến luồng
1 * GREAT SAILOR VIET NAM 3WLN9 9419 15471 135.00 7.3 XANG DAU 11454 NEO VT APETRO 05:00 SEAGULL CORP  
2 NEW ACE KIRIBATI T3VL2 5002 8595 100.74 8.3 GO 4766 HL3 K9 07:30 SAI GON CUU LONG SG-VT
3 SHIPMARIN STAR VIET NAM 3WYP 4318 6800 102.79 4.3 NIL U MAR2 U MAR1 08:30 IDC CO.,LTD SG-VT
4 CAPRICORN 25 MONGOLIA JVWR6 877 1500 58.22 2.3 CONTAINER NB-01 K17 09:00 A VIET SG-VT
5 GREEN LAND VIET NAM XVMF 1918 2930 79.52 5.0 CLINKER 2100 B41 B45 09:00 TU TUC SG-VT
6 TRUNG NGUYEN 05 VIET NAM XVTZ 1599 3205 78.63 3.0 NIL CẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL NB-09 11:00 TU TUC SOAI RAP
7 PACIFIC PETRO 01 VIET NAM XVDR7 5443 8760 112.02 5.0 NIL CALTEX2 NB-08 12:30 CALM SEA CO., LTD SG-VT
8 TUAN CUONG 88 VIET NAM XVLJ9 1599 3140 79.60 5.0 DA VOI 2995 CG-04 NB-10 13:00 TU TUC SG-VT
9 * CALA PINGUINO LIBERIA D5MP4 17518 21430 171.99 9.3 CONTAINER 9672 BN_PH 1 BN_PH 1 20:00 SAFI SG-VT