cảng vụ Hồ Chí Minh

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 16/10/2019

Kế hoạch điều động tàu ngày 16/10/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến VT Thời gian rời VT Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * VINAFCO 28 VIET NAM 3WTG 7040 112.50 6.4 CONTAINER 5200 NB-18 01:00 01:00 KIM AN 04,KIM AN 06 VINAFCO SAIGON SG-VT
2 * EMINENCE/3FIL7 PANAMA 3FIL7 20872 147.03 8.8 XI MANG 19653 NEO VT 01:30   PHU MY 02,PHU MY 20 CALM SEA CO., LTD  
3 * JINYUNHE PANAMA H3GB 24244 182.87 8.5 CONTAINER 13338 C.LAI 1 01:30 01:30 TAN CANG A1,TAN CANG A2 SAFI SG-VT
4 * BOXER SINGAPORE 9V9560 39995 175.00 10.5 XANG DAU 34390 1AESSO 02:00 13:30 TIEN MINH,TIEN THANG VITACO SAIGON SG-VT
5 * VIETSUN HARMONY VIET NAM XVFI7 7650 117.00 6.8 CONTAINER 6000 K15C 02:00 02:00 SOWATCO 28,SOWATCO 38 VIETSUN SG-VT
6 * WAN HAI 216 SINGAPORE S6SI 23837 174.60 7.4 CONTAINER 51 C.LAI 4 03:00 03:00 TAN CANG A5,TAN CANG A3 CTL MARITIME SG-VT
7 HAIAN TIME VIET NAM XVLV9 18055 161.85 7.9 CONTAINER 5500 V3 07:30 07:30 SOWATCO 30,SOWATCO 38 MARINA HCM SG-VT
8 CONTSHIP HUB LIBERIA D5LK7 12895 146.45 8.5 CONTAINER 2862 C.LAI 5 08:00 08:00 TAN CANG 01,TC-06 SAFI SG-VT
9 TRUNG NGUYEN 18 VIET NAM 3WCD 3148 79.80 2.8 NIL NEO VT 08:00     TU TUC  
10 WEN DE HONGKONG VRMS4 82097 229.00 14.3 THAN 13150 BP3-HUNG THAI 08:00 14:00 VNL EXPLORER,VNL VOYAGER HAIVAN SHIP GÒ GIA
11 LONG PHU 09 VIET NAM XVGJ 4993 107.78 5.5 XANG DAU 4574 BPETRO 09:00 09:00 PHU MY 07,PHU MY 20 PJTACO AGENT SG-VT
12 SEA OF LUCK PANAMA 3FZM6 21139 168.80 6.6 CONTAINER NEO VT 09:00   TAN CANG A1,TAN CANG 04 S5 VIET NAM CO.,LTD  
13 SITC ZHEJIANG HONGKONG VRNQ8 21355 171.99 7.1 CONTAINER 1164 C.LAI 3 09:00 09:00 TAN CANG 01,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
14 PANCON CHAMPION KOREA D7SP 21809 172.20 6.7 CONTAINER 10285 C.LAI 7 09:30 09:30 TAN CANG A3,TAN CANG A2 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
15 OCEAN TAIGA PANAMA 3EHZ6 12909 120.00 6.6 SAT THEP 2510 TTD 10:00 10:00 HUNG PHUC 19,NGOC ANH THORESEN-VINAMA SG-VT
16 HONG HA GAS VIET NAM 3WOH 1601 78.03 4.5 LPG 880 CALTEX 12:00 12:00 BINH AN 17 CTTNHH ĐLTB HẢI NAM SG-VT
17 FORTUNE NAVIGATOR VIET NAM XVPF 8516 119.10 7.3 CONTAINER 6150 K12B 13:00 13:00 CSG 54,CSG 94 VOSCO SG-VT
18 HUB 19 + MANYPLUS 8 MALAYSIA 9WLC8 10000 123.76 3.0 NIL NEO VT 13:00     AN BINH SHIPPING JSC  
19 TAN CANG FOUNDATION VIET NAM 3WRO 7040 112.50 7.0 CONTAINER 5440 TCHP 01 13:00 13:00 TAN CANG 12,TAN CANG 08 TCSS SOAI RAP
20 IRENES ROSE BAHAMAS C6DU4 33632 199.93 10.7 CONTAINER 21313 C.LAI 5 13:30 13:30 TAN CANG A3,TAN CANG A1 CTL MARITIME SG-VT
21 NHA BE 09 VIET NAM 3WIJ7 6534 105.97 6.4 XANG DAU 5018 4BSHELL 13:30 13:30 PHU MY 07,PHU MY 20 VITACO SAIGON SG-VT
22 SPECTRUM N LIBERIA D5IZ9 34333 208.91 10.5 CONTAINER 12999 C.LAI 4 13:30 13:30 TAN CANG A5,TAN CANG A6 SAIGON SHIP SG-VT
23 AMALIA C MALTA 9HA3333 34129 199.95 10.9 CONTAINER 23261 NEO VT 14:00   TAN CANG A2,TAN CANG A6 DOI TAC CHAN THAT  
24 WAN HAI 301 SINGAPORE 9VDB7 30250 199.90 10.2 CONTAINER 13376 C.LAI 1 14:00 14:00 TAN CANG A1,TAN CANG A2 CTL MARITIME SG-VT
25 * STARSHIP AQUILA MARSHALL ISL V7IQ5 23541 172.12 8.3 CONTAINER NEO VT 20:00   TAN CANG A2,TAN CANG A6 S5 VIET NAM CO.,LTD  
26 * MOL SPARKLE PANAMA 3EWX3 33541 199.93 9.2 CONTAINER 3612 BN_PH 1 20:30 20:30 TAN CANG A1,TAN CANG A5 VITAMAS SG-VT
Kế hoạch tàu rời cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến rời SG Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * TOVE MAERSK HONGKONG VRRR4 21825 162.25 9.5 CONTAINER 7564 C.LAI 5 00:00 TAN CANG A3,TAN CANG 01 SAIGON SHIP SG-VT
2 * TRUONG HAI STAR 3 VIET NAM 3WMN9 8015 132.60 6.4 CONTAINER 5910 V1 00:30 SOWATCO 28,SOWATCO 38 TU TUC SG-VT
3 * ATLANTIC OCEAN VIET NAM 3WJZ9 6866 113.00 6.6 CONTAINER 5600 K15 01:00 KIM AN 02,SOWATCO 38 GLS SHIPPING JSC SG-VT
4 * HANSA HOMBURG LIBERIA D5RH5 23350 175.50 9.5 CONTAINER C.LAI 1 01:00 TAN CANG A5,TAN CANG A3 ISS-GEMADEPT SG-VT
5 * UNIHOPE BELIZE V3ZY7 8559 97.55 4.5 NIL K17 01:00 CSG 54,CSG 63 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
6 * VINALINES DIAMOND PANAMA 3ETI4 13719 147.87 8.2 CONTAINER 7199 C.LAI 1 01:00 TAN CANG 01,TC-06 VLC SG-VT
7 * BIEN DONG TRADER VIET NAM 3WNH 7143 124.80 6.7 CONTAINER 4600 K12 01:30 CSG 55,CSG 94 VLC SG-VT
8 * HANSA DUBURG MALTA 9HA4822 23452 175.44 10.6 CONTAINER 5000 BP6-CL 05:30 TAN CANG A3,TAN CANG A2 VICONSHIP HP SG-VT
9 CALA PINGUINO LIBERIA D5MP4 22233 171.99 8.5 CONTAINER 562 BN_PH 1 06:00 TAN CANG A6,TAN CANG 04 SAFI SG-VT
10 TIANJIN HIGHWAY PANAMA 3EDE7 15461 179.99 7.6 OTO 16 SPCT 2 06:30 PHU MY 07,PHU MY 20 GEMADEPT SOAI RAP
11 BIEN DONG FREIGHTER VIET NAM 3WNU 7082 124.80 6.0 CONTAINER 1717 K12B 07:00 CSG 55,CSG 94 VLC SG-VT
12 DONG BAC SUN VIET NAM QN 7035 7759 110.06 3.8 NIL K12A 07:00 CSG 55,CSG 54 GOLDEN SEA CO.LTD SG-VT
13 LYDIA PORTUGAL CQDQ 38080 215.50 9.5 CONTAINER 10844 C.LAI 4 07:00 TAN CANG A1,TAN CANG A5 TAM CANG JSC SG-VT
14 TRUONG NGUYEN 69 VIET NAM HP 3951 3749 86.36 3.0 NIL NB-01 07:00   CN C.TY CP VTB DUYEN HAI TAI HP SG-VT
15 COREBEST OL PANAMA 3FJY8 12349 127.82 4.0 NIL TTD 07:30 HUNG PHUC 19,NGOC ANH THORESEN-VINAMA SG-VT
16 VIET HUNG 09 VIET NAM XVMI 3151 87.70 3.0 NIL NB-17 08:00   SOUTHERN PETRO TRANS JSC SG-VT
17 PIA OLDENDORFF LIBERIA D5QQ9 114776 255.25 8.6 NIL BP3-HUNG THAI 09:30 VNL EXPLORER,VNL EXPLORER HAIVAN SHIP GÒ GIA
18 ULANGA PORTUGAL CQBU 27200 185.00 9.5 CONTAINER 3300 C.LAI 7 11:00 TAN CANG A1,TAN CANG A3 SAIGON SHIP SG-VT
19 PROGRESS C PANAMA 3FDV8 25887 182.12 9.5 CONTAINER 5985 C.LAI 5 12:00 TAN CANG A5,TAN CANG A6 VICONSHIP SG-VT
20 CSCL SANTIAGO HONGKONG VREP3 33800 208.90 10.0 CONTAINER 16200 C.LAI 3 13:00 TAN CANG A5,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
21 MARATHA PROMISE MARSHALL ISL V7YE5 37187 177.85 5.5 NIL K17 13:00 CSG 96,CSG 98 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
22 WAN HAI 216 SINGAPORE S6SI 23837 174.60 9.5 CONTAINER 11670 C.LAI 4 13:30 TAN CANG A5,TAN CANG A3 CTL MARITIME SG-VT
23 GREEN CLARITY PANAMA 3ELS 21500 172.00 9.0 CONTAINER 3843 C.LAI 5 16:30 TAN CANG A5,TC-06 VICONSHIP SG-VT
24 * CONTSHIP HUB LIBERIA D5LK7 12895 146.45 8.0 CONTAINER 900 C.LAI 5 17:00 TC-06,TAN CANG 01 SAFI SG-VT
25 * JINYUNHE PANAMA H3GB 24244 182.87 8.0 CONTAINER C.LAI 1 17:00 TAN CANG A1,TAN CANG A2 SAFI SG-VT
26 * SITC ZHEJIANG HONGKONG VRNQ8 21355 171.99 9.5 CONTAINER 9028 C.LAI 3 23:00 TAN CANG 01,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
Kế hoạch tàu di chuyển
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Từ Vị trí neo đậu Đến Giờ dời Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * MARATHA PROMISE MARSHALL ISL V7YE5 37187 177.85 5.5 SAT THEP 6000 K18 K17 02:30 CSG 97,CSG 98 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
2 PHUC KHANH VIET NAM 3WNE9 8239 132.00 4.2 NIL K15B B27A 06:00 KIM AN 02,KIM AN 08 GLS SHIPPING JSC SG-VT
3 VINAFCO 28 VIET NAM 3WTG 7040 112.50 6.4 CONTAINER 5200 NB-18 K18 08:30 KIM AN 04,KIM AN 06 VINAFCO SAIGON SG-VT
4 GREAT OCEAN VIET NAM 3WME 13885 145.30 8.4 XANG DAU 11495 NEO VT 3BSHELL 12:00 PHU MY 07,PHU MY 20 VITACO SAIGON SG-VT
5 ELENA K LIBERIA D5MP7 28599 171.93 6.5 NIL TAN.T.2 NEO VT 14:00 CSG 96,CSG 97 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
6 GSL AFRICA LIBERIA A8VG2 32906 199.93 10.8 CONTAINER NEO VT BP7-CL 14:00 TAN CANG A1,TAN CANG A6 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
7 * LONG PHU 11 VIET NAM 3WEC7 8906 113.98 4.0 NIL 1AESSO NB-06 17:30 PHU MY 07,PHU MY 20 PJTACO AGENT SG-VT