cảng vụ Hồ Chí Minh

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 07/07/2020

Kế hoạch điều động tàu ngày 07/07/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến VT Thời gian rời VT Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * YM HORIZON TAIWAN BLIH 19104 168.80 8.8 CONTAINER 10621 C.LAI 3 02:30 02:30 TAN CANG A2,TAN CANG A1 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
2 * DONGJIN VOYAGER KOREA D7SB 21741 172.00 9.2 CONTAINER 6853 C.LAI 1 03:00 03:00 TAN CANG A1,TAN CANG A6 TRANSIMEX SG-VT
3 * OCEANIA DRAGON PANAMA 3ETD7 21438 171.99 7.6 CONTAINER 252 C.LAI 4 03:00 03:00 TAN CANG A6,TAN CANG 08 SAFI SG-VT
4 * SEA FORCE 1 VIET NAM XVYX7 107 25.19 3.3 NIL BP04-HAI VAN 03:00 03:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
5 * SEA FORCE 2 VIET NAM XVFN7 98 25.19 4.0 NIL BP04-HAI VAN 03:00 03:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
6 * SITC HANSHIN HONGKONG VROR7 21355 171.99 8.5 CONTAINER 4015 C.LAI 5 03:00 03:00 TC-06,TAN CANG A5 SAFI SG-VT
7 * MY DUNG 18 VIET NAM SG 8056 7478 105.00 4.8 NIL SR-06 03:30 03:30   TU TUC SOAI RAP
8 * HEUNG-A HOCHIMINH MARSHALL ISL V7TQ9 21816 172.20 8.7 CONTAINER 5711 C.LAI 7 04:00 04:00 TAN CANG A5,TAN CANG A2 VIETFRACHT SG-VT
9 * SOUTHERN WEALTH VIET NAM 3WKW9 4999 91.94 4.5 NIL 4AESSO 04:00 10:00 FALCON 08 CALM SEA CO., LTD LUỒNG HH SÔNG DỪA
10 PHU LOC 02 VIET NAM SG 7967 1252 60.54 1.4 NIL BO BANG 06:00 06:00   TU TUC SG-VT
11 VIET PHUC 05 VIET NAM 3WEY 4167 78.63 6.6 CLINKER 4020 NEO VT 07:00     TU TUC  
12 LIOBA PORTUGAL CQDO 38069 215.50 9.5 CONTAINER 21107 C.LAI 3 09:00 09:00 TAN CANG A1,TAN CANG A6 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
13 VIET THANG 188 VIET NAM 3WCE9 3050 79.80 5.0 CLINKER 3020 CHINFON 09:00 09:00   TU TUC SOAI RAP
14 LONG PHU 10 VIET NAM 3WKH9 7725 112.35 7.0 XANG DAU 6173 3BSHELL 10:00 10:00 SEA BOXER/9122265,TIEN THANG PJTACO AGENT LUỒNG HH SÔNG DỪA
15 CSCL MANZANILLO HONGKONG VRFO2 33800 208.90 10.4 CONTAINER 16488 C.LAI 4 11:00 11:00 TAN CANG A5,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
16 LEONIDAS LIBERIA D5SX8 53605 190.00 9.4 BACH HOA 6309 NEO VT 11:00     B OCEAN CORP  
17 ADVANCE PANAMA 3FTS7 25887 182.12 9.6 CONTAINER 16275 C.LAI 5 12:00 12:00 TAN CANG A2,TAN CANG A3 GS LINES - CN TP.HỒ CHÍ MINH SG-VT
18 BALEARES MARSHALL ISL V7CT2 34022 208.90 10.2 CONTAINER 10640 BN_PH 1 12:00 12:00 TAN CANG A5,TAN CANG A2 TAM CANG JSC SG-VT
19 PETROLIMEX 08 VIET NAM 3WMU 37462 180.00 9.8 XANG DAU 24622 4BSHELL 12:00 12:00 TIEN THANG,SEA BOXER/9122265 VITACO SAIGON SG-VT
20 RUEN MALTA 9HA4276 41607 185.03 10.6 TÔN CUỘN 39244 NEO TL 12:00 12:00   FALCON LOGISTICS SG-VT
21 STARSHIP TAURUS MARSHALL ISL V7IQ4 23541 172.12 9.5 CONTAINER 9796 C.LAI 5 12:30 12:30 TAN CANG 12,TAN CANG A3 VITAMAS SG-VT
22 NEW ACE KIRIBATI T3VL2 8595 100.74 8.5 GO 4790 NEO VT 13:00   CSG 54,CSG 55 SAI GON CUU LONG  
23 SEIYO EXPLORER PANAMA 3FTI5 24800 153.78 8.5 BACH HOA 15531 TAN.T.2 13:00 13:00 CSG 97,CSG 99 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
24 VIETSUN FORTUNE VIET NAM 3WMB9 7990 117.00 6.7 CONTAINER 6200 V2 13:00 13:00 SOWATCO 28,SOWATCO 30 VIETSUN SG-VT
25 CAPE FULMAR MARSHALL ISL V7LX8 20291 170.15 7.9 CONTAINER 396 TCHP 01 13:30 13:30 TAN CANG 04,CSG 98 SAFI SOAI RAP
26 CELIA PANAMA HP5956 34938 179.90 6.7 NIL NEO VT 14:00     FALCON LOGISTICS  
27 PACIFIC OCEAN PANAMA HO7529 2828 82.16 3.0 NIL NEO VT 15:00   NGOC ANH MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD  
28 ATLANTIC OCEAN VIET NAM 3WJZ9 6866 113.00 6.5 CONTAINER 5200 K15 16:00 16:00 KIM AN 02,KIM AN 08 GLS SHIPPING JSC LUỒNG HH SÔNG DỪA
29 * NING AN CHENG HONGKONG VRHL2 31761 177.50 7.5 TÔN CUỘN 10186 NEO VT 20:00   KIM AN 04,KIM AN 06 VIETLONG CORP HCM  
30 * VINALINES PIONEER VIET NAM 3WPJ 9088 120.84 7.0 CONTAINER 800 K12B 21:00 21:00 CSG 55,CSG 94 VLC SG-VT
31 * MCC TAIPEI PANAMA 3EWS9 37621 185.99 7.8 CONTAINER 310 SP-ITCO2 21:30 21:30 THANH CONG 68,THANG LOI 69 SAIGON SHIP SG-VT
32 * HAIAN SONG VIET NAM 3WNF9 18409 158.75 9.4 CONTAINER 10500 V3 22:00 22:00 SOWATCO 30,SOWATCO 28 MARINA HCM SG-VT
33 * VINAFCO 26 VIET NAM 3WMC9 7225 121.35 7.0 CONTAINER 6400 NEO VT 22:00   KIM AN 02,KIM AN 08 VINAFCO SAIGON  
34 * WORLD WINNER KOREA DSQF3 8522 100.64 5.5 NIL K17 22:00 22:00 CSG 92,CSG 94 AGE-LINES CO.,LTD LUỒNG HH SÔNG DỪA
Kế hoạch tàu rời cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến rời SG Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * HAYATE PANAMA 3EYT9 13121 119.90 5.4 NIL K15 01:00 NGOC ANH,HUNG PHUC 19 VOSA SAIGON SG-VT
2 * PAN CROCUS PANAMA 3FBW6 57269 190.00 8.6 NIL K15B 01:00 KIM AN 04,KIM AN 06 B OCEAN CORP SG-VT
3 * MY DUNG 18 VIET NAM SG 8056 7478 105.00 4.8 NIL SR-06 03:00   TU TUC SOAI RAP
4 * NORDMARSH MALTA 9HA4782 35216 195.00 9.5 CONTAINER 5000 C.LAI 3 05:00 TAN CANG A2,TAN CANG A5 VICONSHIP HP SG-VT
5 LEO PERDANA PANAMA 3ENH8 33423 199.95 9.5 CONTAINER 1820 C.LAI 5 06:00 TAN CANG A5,TAN CANG A2 GS LINES - CN TP.HỒ CHÍ MINH SG-VT
6 QUANG MINH 9 VIET NAM 3WRR 4374 90.74 6.1 GAO 4000 B.TT4 06:00 PHUONG NAM 05 QUANG MINH HCM LUỒNG HH SÔNG DỪA
7 ST BLUE LIBERIA D5MK3 33381 199.93 9.8 CONTAINER 8805 BN_PH 1 06:00 TAN CANG A3,TAN CANG A6 TAM CANG JSC SG-VT
8 WAN HAI 305 SINGAPORE S6DT6 30246 199.90 9.5 CONTAINER 8292 C.LAI 1 06:00 TAN CANG A3,TAN CANG A6 CTL MARITIME SG-VT
9 GOLDEN AMOR VIET NAM 3WQT 26456 167.20 7.8 THAN 17000 TL11 06:30 TIEN MINH,SEA BOXER/9122265 TU TUC SG-VT
10 HADDOCK LIBERIA D5WA7 13805 147.83 8.0 CONTAINER 2660 C.LAI 4 06:30 TC-06,TAN CANG 08 SAIGON SHIP SG-VT
11 HAIAN BELL VIET NAM 3WIH7 16584 154.50 8.8 CONTAINER 10500 V1 07:00 SOWATCO 30,SOWATCO 28 MARINA HCM SG-VT
12 MY DUNG 18 VIET NAM SG 8056 7478 105.00 4.8 NIL SR-06 07:00   TU TUC SOAI RAP
13 SEA FORCE 1 VIET NAM XVYX7 107 25.19 3.3 NIL BP04-HAI VAN 07:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
14 SEA FORCE 2 VIET NAM XVFN7 98 25.19 4.0 NIL BP04-HAI VAN 07:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
15 SUNRISE DRAGON PANAMA 3EII5 21978 171.99 9.5 CONTAINER 9826 C.LAI 7 07:00 TAN CANG A5,TC-06 CTL MARITIME SG-VT
16 APL JEDDAH SINGAPORE S6HU4 34133 207.40 9.5 CONTAINER 2105 V3 07:30 SOWATCO 32,SOWATCO 36 GEMADEPT SG-VT
17 PROMOTE MONGOLIA JVTY6 8673 119.16 7.5 CONTAINER 6500 V2 07:30 SOWATCO 28,SOWATCO 30 VSICO JSC SG-VT
18 X-PRESS KHYBER LIBERIA A8LG7 38096 215.29 9.5 CONTAINER 10836 C.LAI 5 08:00 TAN CANG A1,TAN CANG A5 VIETFRACHT SG-VT
19 ASPIRE SINGAPORE 9V5139 3537 96.50 4.5 NIL LATACA 08:30 HOANG LOC 02,HOANG LOC 03 INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD LUỒNG HH SÔNG DỪA
20 PHU LOC 05 VIET NAM SG 8364 1354 63.00 1.8 NIL BO BANG 09:00   TU TUC LUỒNG HH ĐỒNG TRANH
21 TAY SON 4 VIET NAM 3WNE 13303 136.40 4.4 NIL HL1 11:30 HOANG LOC 01,HOANG LOC 02 SAI GON CUU LONG SG-VT
22 YM HORIZON TAIWAN BLIH 19104 168.80 7.5 NIL C.LAI 3 12:00 TAN CANG 08,TAN CANG A1 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
23 DUC VIET 568-18 VIET NAM 3WVQ 3147 79.80 2.8 NIL CG-04 13:00   TU TUC SG-VT
24 HAIVANSHIP 06 VIET NAM HVS06 178 28.52 3.0 NIL SPCT 1 13:00   HAIVAN SHIP SOAI RAP
25 SAI GON STAR VIET NAM 3WYP 6512 103.02 5.8 XANG DAU 4200 CALTEX2 13:00 HOANG LOC 01,HOANG LOC 02 CALM SEA CO., LTD SG-VT
26 TIEN MINH VIET NAM 3WPX7 150 29.85 3.0 NIL SPCT 1 13:00   HAIVAN SHIP SOAI RAP
27 DAI THANH 02 VIET NAM KG 57508 518 41.70 3.2 XANG DAU 490 CALTEX 14:00   TU TUC SOAI RAP
28 OCEANIA DRAGON PANAMA 3ETD7 21438 171.99 9.0 CONTAINER 4760 C.LAI 4 14:00 TAN CANG A1,TC-06 SAFI SG-VT
29 GREEN ACE LIBERIA D5VS4 23380 175.54 9.5 CONTAINER 4580 BN_PH 1 15:00 TAN CANG A2,TAN CANG A5 SAIGON SHIP SG-VT
30 SITC HANSHIN HONGKONG VROR7 21355 171.99 8.1 CONTAINER 1868 C.LAI 5 15:00 TC-06,TAN CANG 08 SAFI SG-VT
31 * DONGJIN VOYAGER KOREA D7SB 21741 172.00 9.5 CONTAINER 7625 C.LAI 1 17:00 TAN CANG A3,TAN CANG A6 TRANSIMEX SG-VT
32 * HEUNG-A HOCHIMINH MARSHALL ISL V7TQ9 21816 172.20 9.0 CONTAINER 8103 C.LAI 7 17:00 TAN CANG A5,TAN CANG A2 VIETFRACHT SG-VT
33 * NEW LUCKY PANAMA 3ESO9 9034 104.83 3.5 NIL K17 18:00 KIM AN 04,KIM AN 06 VIETLONG CORP HCM LUỒNG HH SÔNG DỪA
Kế hoạch tàu di chuyển
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Từ Vị trí neo đậu Đến Giờ dời Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * X-PRESS KHYBER LIBERIA A8LG7 38096 215.29 9.2 CONTAINER 17129 BP7-CL C.LAI 5 00:01 TAN CANG A1,TAN CANG A5 VIETFRACHT SG-VT
2 * EFESSOS WAVE CYPRUS 5BPG3 87332 229.00 14.0 THAN 82500 NEO VT BP04-HAI VAN 03:00 SEA FORCE 1,SEA FORCE 2 HAIVAN SHIP GÒ GIA
3 * DAI THANH 02 VIET NAM KG 57508 518 41.70 1.4 NIL BO BANG CALTEX 05:00   TU TUC SOAI RAP
4 GREEN ACE LIBERIA D5VS4 23380 175.54 10.2 CONTAINER 12854 BP5-CL BN_PH 1 06:30 TAN CANG A1,TAN CANG 12 SAIGON SHIP SG-VT
5 LENA LIBERIA D5BE6 4234 91.00 4.1 NIL BP04-HAI VAN BP04-HAI VAN 07:00 KIEV,TOAN THANG HAIVAN SHIP GÒ GIA
6 THINH AN 58 VIET NAM 3WJA9 4990 91.94 4.1 NIL BEN CANG TKXD 102 MO RONG NB-13 08:00 FALCON 09 CALM SEA CO., LTD SG-VT
7 TRUNG DUNG 26 VIET NAM HP 4816 835 56.95 1.4 NIL BO BANG BEN CANG TKXD 102 MO RONG 08:30   TU TUC SOAI RAP
8 GREAT SAILOR VIET NAM 3WLN9 15471 135.00 8.2 XANG DAU 12275 NEO VT VK102 09:00 TIEN THANG,SEA BOXER/9122265 SEAGULL CORP SG-VT
9 KAKUSHO 3 PANAMA 3FUY4 3606 96.50 4.7 NHUA DUONG 1404 NEO VT CALTEX2 10:00 FALCON 09,TK 61 CALM SEA CO., LTD LUỒNG HH SÔNG DỪA
10 LEONOR PANAMA 3FOF9 34938 179.90 6.7 NIL NEO VT HL2 12:30 KIM AN 04,KIM AN 06 FALCON LOGISTICS SG-VT
11 PANCON CHAMPION KOREA D7SP 21809 172.20 9.3 CONTAINER 8971 NEO VT C.LAI 7 14:00 TAN CANG A2,TAN CANG A5 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
12 * KOTA JAYA HONGKONG VRSE6 24921 193.03 8.7 CONTAINER 10884 PL03 C.LAI 1 17:00 KIM AN 04,KIM AN 06,TAN CANG A1,TAN CANG A3 S.G.N CO.,LTD SG-VT